AUTOŠKOLA
Kurz první pomoci
 
JSME TU PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ !!!
A U T O Š K O L A
[nahoru]
                                                      
Naše autoškola nabízí všem zájemcům z řad firem i jednotlivců absolvování

                                                 
155  - KURZU PRVNÍ POMOCI  - 155


Cílem tohoto kurzu je naučit širokou veřejnost základům první pomoci a je cílená zejména na řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Nicmén
ě jsou vítání všichni zájemci, kteří chtějí umět aktivně pomoci v případě mimořádných události v silničním provozu i mimo něj.

Kurz je realizován v naší učebn
ě autoškoly dle smluveného termínu v délce cca  5ti vyučovacích hodin. Teoretická výuka je prováděna za použití audiovizuální techniky s videoprojektorem. Praktická výuka pak za pomocí zdravotnických pomůcek a modelů. Celým kurzem Vás bude provázet diplomovaná školitelka z oblasti zdravotnictví s dlouholetou praxí.

Během pěti vyučovacích hodin dostanete spoustu informací o poskytování první pomoci v terénu. Už nebudete váhat, co dělat do doby, než přijede rychlá záchranná pomoc.


Kromě teorie se kurz bude věnovat i praktickému nácviku :
-   prvotního vyšetření postiženého v terénu
-   kardio-pulmonální resuscitace na modelu
-   obvazové technice  ( různé typy krvácení atd. )
-   fixaci za použití univerzálních prostředků  ( zlomeniny atd. )
-   použití prvků autolékarničky a dostupných prostředků
-   a dalším důležitým základům a pravidlům první pomoci


                                                    
   A proč to všechno absolvovat ?
                                                                     
                                                                       
Protože:
               "Dnes pár hodin Vašeho času může znamenat řadu let pro ostatní" !

                                                                    
  A jak na to..

Přihlásit do kurzu se můžete kdykoli a to následovn
ě :
 
A) písemně na adrese autoškoly
 
B) emailem : autosmolicek@seznam.cz
 
C) telefonicky na tel : 604 756455


                                                     CENA KURZU  : 500 Kč vč. DPH
                                    (tato cena je včetně nealkoholického občerstvení - káva, čaj, limo)

Kurzy je možno realizovat včetn
ě víkendu !!
Po napln
ění kurzu budou o jeho začátku všichni účastnici včas informováni.
Platba je provád
ěna až po absolvování kurzu.
O absolvování kurzu obdrží každý účastník pam
ětní list.


                                                                       !! POZOR !!
Kapacita každého kurzu je stanovena na max. 10 osob z důvodů perfektní realizace praktického cvičení a individuálnímu přístupu ke každému účastníkovi kurzu.