JSME TU PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ !!!
Výukové materiály
  TABULE
A U T O Š K O L A
a
b
c
d
[nahoru]
K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!
Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice pak jistě využijete i tzv. ostré testy, včetně tabulek pro zápis vašich odpovědí a vyhodnocovacích tabulek (šablon) pro kontrolu úspěšnosti.

Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším.
Nejde nám jen o to, abychom Vás připravili na závěrečné zkoušky. Rádi bychom Vám předali víc.
Naším cílem je Vaše bezpečná jízda. Při výuce používáme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!.

Nově jsme pro Vás připravili MOTOTRENAŽÉR HONDA.
Nahlednutí do učebnice
Náhled do programu
» Mototrenažér HONDA
Vzhledem k tomu, že řízení motocyklu bylo, je a vždy bude vysoce specifickou záležitostí, připravujeme pro začínající řidiče motocyklů na sezonu 2012 prvotní výcvik na motocyklovém řidičském trenažéru. Tento bude určen především pro mladé začínající „motorkáře“ k aktivnímu pochopení ovládacích prvků motocyklů a nácviku bezpečné jízdy.
Toto výcvikové zařízení umožňuje realistickým způsobem reprodukovat různé simulované situace na silnici, a tak umožnit zažít virtuální nebezpečné situace.

Pomocí opakovaného přehrání průběhu nehody nebo nebezpečných situacím z různých úhlů může jezdec prohloubit své porozumění bezpečnosti. Jako výcvikový nástroj pro snížení rizika může být toto zařízení využito nejen nezkušenými jezdci, ale také těmi, kdo již mají jízdní zkušenosti. Věříme, že přispějeme k dopravní bezpečnosti tím, že umožníme velkému množství zákazníků výcvik na jízdním trenažéru, který Vám zákazníkům pomůže připravit pevnou půdu pod motocyklovými koly.

Tento jízdní trenažér je schválen Ministerstvem dopravy jako trenažér třetí skupiny dle odstavce b) přílohy č. 4 k zákonu č. 247/2000Sb.

Již dnes se naše autoškola těší na vaší návštěvu a absolvování řidičského průkazu u v našem moderním prostředí.
» Učebnice a CD-ROM
mototrenažér
» Digitální HD kamera
Vážení žáci, veškerý náš výcvik v řízení osobního automobilu  je nově snímán digitální HD kamerou. Tento záznam následně v hodinách výuky bezpečné jízdy zpracováváme a konzultujeme.  Sami pak můžete vidět jakých chyb se při řízení dopouštíte, ale také reálné chyby ostatních účastníku silničního provozu. V klidu a bezpečí učebny se tak učíme ze svých vlastních chyb i chyb ostatních, popřípadě vyhodnocujeme případná rizika, která v konkrétním provozu mohla nastat.  Nebudete sledovat teoretické situace, které se mnohdy vzdalují reálnému provozu, ale reálný provoz kterého se budete každodenně účastnit a jehož hlavními hrdiny budete Vy osobně.
Takto pořízený záznam je pak možno použít i v případě dokazování  dopravní nehody, které jste účastníkem a podobně.
Záznam kterékoliv Vaší jízdy si můžete zdarma nahrát do svého mobilního telefonu či na jiný nosič .
kamera
PRVOTNÍ VÝCVIK NA MOTOCYKLOVÉM  TRENAŽÉRU VÁM NESNIŽUJE ZÁKONEM STANOVENÝ POČET HODIN PRO SAMOTNOU JÍZDU NA MOTOCYKLU !!

TRENAŽÉR JE POUZE  PŘÍPRAVOU NAVÍC K ŘÍZENÍ VÝCVIKOVÉHO MOTOCYKLU.